Om ProffOutlet.com

ProffOutlet.com er en webshop, der sælger helt nye overskydende varer fra anerkendte danske grossister, byggemarkeder og producenter.

ProffOutlet.com blev stiftet den 10. april 2017, og webshoppen gik i luften den. 31 januar 2019. ProffOutlet.coms formål er at medvirke til at mindske skrot af helt nye varer og begrænse skadevirkningerne af den globale opvarmning. Det er win win at købe ind via ProffOutlet.com, da både Køber og Sælger hermed bidrager til bæredygtighed i Danmark.

ProffOutlet er et professionelt outlet, og vi ønsker at hjælpe vores Sælgere med at afsætte deres overskydende varer, så de ikke ender som skrot, men bliver solgt igennem vores digitale salgskanal. ProffOutlet har indgået samarbejde med en lang række Sælgere, og på den måde bliver vareudbuddet attraktivt for Køber, og alle bidrager dermed til at reducere spild.

Virksomheder sælger deres overskydende varer igennem proffoutlet.com

Vores historie

Jan Rohde, der er stifter af ProffOutlet.com har i en årrække arbejdet med nedbringelse af lagre med overskydende byggematerialer.

Jan ved derfor hvor ressourcekrævende en opgave, det er for en virksomhed at holde fokus på og koordinere salget af de overskydende varer, hvor både medarbejdere fra produktudvælgelse, indkøb, logistik, salg og ledelsen er involveret. Det er erfaringer herfra, der er idégrundlaget for stiftelsen af ProffOutlet.com.

Vi tror på, at man kan forene en bæredygtig forretning med en god forretning, samtidig med, at vi reducerer spild.

Ét enkelt køb kan have store konsekvenser. Så hver gang du køber eller sælger en vare på ProffOutlet.com er du med til at gøre en forskel!

Gør noget godt for miljøet og gør en god handel

Personerne bag

Jan Rohde er stifter af ProffOutlet.com. Jan har mange års erfaring med køb og salg af byggematerialer og tekniske produkter i handelsvirksomheder samt samhandel med håndværkere og andre professionelle erhvervsdrivende. Jan Rohde har en baggrund som elektriker og senere som ingeniør efterfulgt af en HD(O). Han har haft ledende stillinger hos handelsvirksomheden Solar og installationsvirksomheden EL:CON.

Pernille Elgaard er projektleder og er ansvarlig for design, udvikling og test af webshoppen samt online markedsføring. Desuden varetager Pernille onboarding af Sælgers medarbejdere i forbindelse med import af varer og ordrebehandling på webshoppen. Pernille Elgaard startede som indkøber hos Würth og har i en lang årrække været SAP-konsulent og IT-projektleder i virksomheder som LEGO og BESTSELLER. Pernille har en uddannelse som HD(O).

Stefan Sørensen er sparringspartner og medudvikler af IT platformen. Han har mange års erfaring som direktør og medejer af en række IT-selskaber. Stefan Sørensen har en uddannelsesmæssig baggrund som Cand. merc. fra CBS.

Anne Hasselholm er sparringspartner og udførende på kommunikationen om ProffOutlet.com. Anne Hasselholm er uddannet journalist og kommunikationsrådgiver for en lang række virksomheder og organisationer gennem 30 år.

Gør en god handel her