Om ProffOutlet.com 

ProffOutlet.com er en dansk webshop, der sælger helt nye, overskudsvarer varer fra anerkendte danske grossister, byggemarkeder og producenter. Vi bekæmper skrot og arbejder ud fra FN’s verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.  

ProffOutlet.com blev stiftet 10. april 2017 og gik for alvor i luften med vores webshop august 2019. Hele formålet med vores webshop og forretning er at medvirke til at reducere skrotningen af helt nye varer i byggeindustrien for derved at bidrage til mere bæredygtighed via genanvendelse af nye, fejlfrie varer, der ellers er afskrevet af producenter, grossister og byggemarkeder. Vi er derfor også en del af Deleportalen

Alle bidrager til mere bæredygtighed 

Vi er et professionel outlet, der udelukkende sælger nye overskydende, kvalitetsvarer fra byggeindustrien. Vi ønsker nemlig at hjælpe vores Sælgere af byggematerialer med at forbedre deres indtjening, ved at sælge varer der ellers risikerer at ende som skrot. Vores Sælgere er nemlig virksomheder inden for byggeri, som har overskudsvarer liggende på deres lagre rundt omkring i Danmark. Sælgerne kan sælge deres overskydende varer til dig som Køber gennem vores digitale salgskanal, webshoppen. Vi har indgået et tæt samarbejde med en lang række Sælgere, der sørger for at holde udbuddet af varer attraktivt for dig som Køber. Vi, Sælger og Køber bidrager dermed alle sammen til at reducere spild og skrotning af varer.  

Hver gang du køber eller sælger en vare hos os, er du med til at gøre en forskel, og vi er stolte af, at I gør det muligt for os at føre en bæredygtig webshop.  

Vores historie 

Jan Rohde, der er stifter af ProffOutlet.com, har igennem en årrække arbejdet med at nedbringe størrelsen på lagre med overskydende byggematerialer. Jan har derfor indblik i, hvor ressourcekrævende det faktisk er for en virksomhed at holde fokus på overskydende varer samt koordinere salget af dem. Det skyldes, at en bred vifte af personer inden for produktudvælgelse, indkøb, logistik, salg og ledelse er involveret i nedbringelsen af overskydende varer – og det er ikke nemt. Det er netop denne erfaring, der ligger til grund for hele idéen bag ProffOutlet.com.  

Vi vil gøre det nemt for Sælger at komme af med deres nye, overskydende varer. Vi tror nemlig på, at det er muligt at forene en bæredygtig forretning med en god forretning og samtidig reducere spild og bidrage til mere bæredygtighed. Det gør vi ved at sælge overskudsvarer til fordelagtige priser, der gør dem ekstra attraktive. 

Personerne bag

Jan Rohde er stifter af ProffOutlet.com. Jan har mange års erfaring med køb og salg af byggematerialer og tekniske produkter i handelsvirksomheder samt samhandel med håndværkere og andre professionelle erhvervsdrivende. Jan Rohde har en baggrund som elektriker og senere som ingeniør efterfulgt af en HD(O). Han har haft ledende stillinger hos handelsvirksomheden Solar og installationsvirksomheden EL:CON.

Pernille Elgaard er projektleder og er ansvarlig for design, udvikling og test af webshoppen samt online markedsføring. Desuden varetager Pernille onboarding af Sælgers medarbejdere i forbindelse med import af varer og ordrebehandling på webshoppen. Pernille Elgaard startede som indkøber hos Würth og har i en lang årrække været SAP-konsulent og IT-projektleder i virksomheder som LEGO og BESTSELLER. Pernille har en uddannelse som HD(O).

Stefan Sørensen er sparringspartner og medudvikler af IT platformen. Han har mange års erfaring som direktør og medejer af en række IT-selskaber. Stefan Sørensen har en uddannelsesmæssig baggrund som Cand. merc. fra CBS.

Anne Hasselholm er sparringspartner og udførende på kommunikationen om ProffOutlet.com. Anne Hasselholm er uddannet journalist og kommunikationsrådgiver for en lang række virksomheder og organisationer gennem 30 år.

Gør en god handel her