Handelsbetingelser for ProffOutlet

 1. 1.       Virksomhedsoplysninger

Juridisk navn: ProffOutlet.com ApS

Adresse: Balticagade 15E st. 8000 Aarhus C

E-mailadresse: [email protected]

Tlf.: +45 2969 8098

CVR-nummer: 38567772

 

 1. 2.       Definitioner

ProffOutlet betyder ProffOutlet.com ApS, CVR-nummer: 38567772.

proffoutlet.com betyder webshoppen www.proffoutlet.com drevet og ejet af ProffOutlet.

Køber betyder det selskab eller den virksomhed, der har afgivet ordre via webshoppen proffoutlet.com.

Sælger betyder det selskab eller den virksomhed, der sætter varen til salg via proffoutlet.com, og afsender varen til Køber.

Varen betyder en vare sat til salg af Sælger på proffoutlet.com, som er genstand for en ordre afgivet af Køber via webshoppen proffoutlet.com.

 

 1. 3.       Generelle Oplysninger

Webshoppen proffoutlet.com er en del af ProffOutlet. Handelsbetingelser for ProffOutlet gælder for alle leverancer af ProffOutlet til Køber, der bestiller varer på webshoppen. Køber skal ved hver handel acceptere vilkårene i handelsbetingelserne, og Køber opfordres således forinden til at læse betingelserne grundigt igennem, så Køber er bekendt med handelsbetingelsernes forpligtelser og rettigheder.

 

 1. 4.       Krav til Køber

ProffOutlet driver B2B webshoppen proffoutlet.com, og der er dermed ingen handel med private. Af samme årsag er handelsbetingelser mellem Køber og ProffOutlet udarbejdet indenfor lovgivningen af samhandel mellem erhvervsdrivende.

Køber kan dermed kun købe varer på www.proffoutlet.com, hvis Køber er indehaver af et CVR-nummer, og har et gyldigt betalingskort eller anden gyldig betalingsmetode.

 

 1. 5.       Priser & Betalingsvilkår

Priser

ProffOutlet driver en B2B webshop og alle priser på proffoutlet.com er eksklusiv 25% moms, fragt etc. Med mindre andet er angivet, er alle priser opgivet i danske kroner (DKK). Den gældende pris er den, der er opgivet for den pågældende vare på datoen for ordreafgivelsen. Alle priser er dagspriser og opdateres løbende.

Betalingsvilkår

Følgende betalingsmidler accepteres: Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron samt Dankort.

Køber pålægges et håndteringsgebyr på 1,95% af købsbeløbet eksklusiv moms. Håndteringsgebyr dækker over håndtering af ordrer fra Køber til Sælger(e) via ProffOutlet, ProffOutlet’s fakturering af Køber, samt håndtering af betaling fra Køber til Sælger. 

Betaling for Købers handel sker på det tidspunkt, hvor varen afsendes af Sælger. Indeholder en ordre varer fra flere Sælgere, sker betaling for den samlede ordre på det tidspunkt, hvor varen afsendes fra den første Sælger.

Kortgebyr

Køber pålægges ikke kortgebyr ved betaling med betalingskort på proffoutlet.com.

 

 1. 6.       Fragt & Levering

Fragt

Hvis ikke andet er oplyst, er fragt gratis, og fragtprisen dermed inkluderet i varens pris på proffoutlet.com. Fragten oplyses dog særskilt, og fremgår ved hver handel af kurven, så Køber kan se fragtprisen inden bestilling.

Levering

Der sker alene levering til Danmark og dermed ikke til Grønland, Færøerne eller andet.

ProffOutlet handler kun med varer lagerført hos Sælger, og dermed er en vare købt via proffoutlet.com per definition lagervare hos Sælger. Levering sker derfor typisk indenfor 2-3 arbejdsdage. Længere leveringstid kan forekomme afhængigt af den enkelte Sælgers logistik.

Den forventede leveringstid fremgår af den ordrebekræftelse, som Køber modtager. Den angivne leveringstid er således ikke nogen garanti for, at Køber modtager varen til den angivne tid.

Når Køber laver en ordre via proffoutlet.com, bliver ordren leveret af Sælgeren til den af Køber valgte leveringsadresse. Hvis Købers ordre indeholder varer fra flere Sælgere, sker levering som delleveringer fra de enkelte Sælgere. Købers ordre leveres således ikke af ProffOutlet, der ikke råder over lagerlokation.

Levering sker til kantsten, hvilket betyder, at Køber selv skal sørge for transport herfra. Køber skal kvittere ved modtagelse af varen. Hvis Køber ikke kvitterer for varemodtagelsen, tager chaufføren pakken med igen, og Køber informeres om hvor varen kan afhentes.

Leveringstiden står angivet i indkøbskurven. Såfremt din vare mod forventning ikke er på lager hos Sælger annulleres den enkelte varelinje. En annulleret vare giver ikke Køber ret til at annullere resterende varer indeholdt i samme ordre. De resterende varer indeholdt i samme ordre, vil blive leveret som aftalt. ProffOutlet kan ikke gøres ansvarlige, og der ydes ikke kompensation, såfremt en vare annulleres, eller leveringstiden overskrides. 

Det er ikke muligt for Køber at afhente en bestilt vare.

 

 1. 7.       Fortrydelsesret

Det er ikke muligt for Køber at fortryde et køb foretaget på proffoutlet.com. Det betyder, at Køber ikke kan annullere en ordre foretaget på proffoutlet.com, ligesom Køber ikke kan returnere varer, Køber alligevel ikke får brug for.

Køber kan derfor heller ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen.

 

 1. 8.       Undersøgelsespligt og Reklamation

Køber har 12 måneders reklamationsret, og en evt. reklamation skal ske straks en fejl eller mangel konstateres. Det påhviler Køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om varen er mangelfuld. Køber er forpligtet til omgående skriftligt at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og Køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Køber kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis Køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som Køber, ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen. Køber er forpligtet til at dække ProffOutlet’s omkostninger ved reklamationer der er ubegrundede, eller mangler, som ProffOutlet ikke hæfter for.

Sælgere af varer på proffoutlet.com er alle professionelle handelsvirksomheder, grossister, byggemarkeder og producenter. Er Køber berettiget til at påberåbe sig en misligholdelsesbeføjelse overfor ProffOutlet (det være sig ophævelse af købet, forholdsmæssigt afslag eller erstatning), er Sælgeren forpligtet til - via ProffOutlet - at opfylde Købers krav. Det er Sælgerens til enhver tid gældende reklamationsregler der er gældende.

ProffOutlet skal kontaktes inden varen omfattet af reklamationen sendes retur, og varen må ikke sendes til ProffOutlet, der ikke råder over lagerlokation. Hvis Køber sender varen til ProffOutlet, vil varen ikke blive modtaget, og Køber har selv ansvaret for den videre håndtering.

Hvis Køber har fået defekte eller fejlleverede varer, eller Køber ønsker at reklamere over en vare, skal Køber kontakte ProffOutlet via [email protected], med overskriften ”reklamation” samt beskrivelse af fejlen. For at sikre en hurtig sagsbehandling, skal Køber altid vedhæfte en kopi af den oprindelige faktura. Efter ProffOutlet har modtaget reklamation, vil Køber blive kontaktet af ProffOutlet med instruktioner om den videre proces.

Er reklamationen berettiget og godkendt af Sælgeren, vælger Sælger, om varen ombyttes, eller beløbet for den købte vare refunderes. Sælgeren kan anmode om at den reklamerede vare tilsendes Sælgeren på nærmere angivet adresse. Køber betaler for returnering af varen, der sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk at få en kvittering for afsendelse, da denne kvittering om ønsket skal udleveres til ProffOutlet og/eller Sælgeren som dokumentation.

ProffOutlet dækker ikke generelle indirekte tab, eller udgifter til håndværkere eller andre udgifter i forbindelse med demonteringen og genmonteringen af en reklamationsvare.

 

 1. 9.       Persondatapolitik (GDPR)

ProffOutlet har brug for følgende oplysninger fra Køber: betalingsoplysninger, navn, virksomhedsnavn, CVR-nummer, leveringsadresse, tlf.nr. og mailadresse. Det oplyses på proffoutlet.com hvilke data der er obligatoriske, og hvilke der er valgfrie.

ProffOutlet registrerer oplysningerne for at kunne behandle ordren og levere varen til Køber. Oplysningerne afgivet via proffoutlet.com videregives ikke til tredjemand, og ProffOutlet registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Personoplysninger registreres hos ProffOutlet og gemmes efter gældende lovgivning.

Som registreret hos ProffOutlet, har Køber ret til at sende ProffOutlet sine forbehold mod registreringen. Køber har også ret til indsigt og adgang til de data, der er registreret.

Køber kan stille spørgsmål til persondatapolitik eller nedlægge sin konto ved henvendelse på mail: [email protected].

ProffOutlet.com er B2B webshop og yderligere information omkring GDPR gældende for B2B findes under ”Rules for business and organisations”, se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

Den dataansvarlige hos ProffOutlet er Direktør Jan Rohde, der kan kontaktes på [email protected], hvor henvendelser mærkes ”persondatapolitik”.

 

 1. 10.   Log-statistik

ProffOutlet indsamler oplysninger om trafikken på proffoutlet.com. Formålet er at tilpasse proffoutlet.com til gavn for Køberne. Køber har overfor ProffOutlet altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Køber har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om Køber og dennes virksomhed.

 

 1. 11.   Anvendelse af Cookies

En cookie bruges til at registrere Købers adfærd på Købers egen computer. På den måde ved proffoutlet.com ved Købers næste besøg, hvem Køber er. Der lagres ikke personfølsomme oplysninger i en cookie, men oplysninger om Købers adfærd f.eks. en indtastet e-mail og adgangskode i forbindelse med login.  En cookie lagres på Købers computer og er således en tekstfil, der sendes til Købers browser fra en webserver og lagres på Købers computer. Købers browser kan informere Køber, når Køber modtager en cookie, eller Køber kan vælge at slå cookies helt fra. Proffoutlet.com anvender cookies for at skabe øget brugervenlighed for Køber.

 

 1. 12.   Lovvalg & værneting

Enhver tvist mellem Køber og ProffOutlet, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret. Tvister skal afgøres ved retten i Aarhus som aftalt værneting.

 

 

Handelsbetingelserne er sidst opdateret 07-01-2019